طپش دیجیتال

طپش دیجیتال - صفحه 64 از 179 - یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

 • تاریخ : ۳۰ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 7 views
سلامت نیوز-*وحیده نگین:تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی، به ویژه در بستر بحران مالی اخیر، در سراسر جهان در کانون توجه قرار دارد. حمایت اجتماعی در کشورهای درحال توسعه، به مرور زمان بیشتر از پیش، حکم سازوکاری ارزشمند برای پرداختن به مسئله فقر و ایجاد رشد و توسعه را پیدا کرده است. در جهان توسعه یافته، حکومت هایی که به دنبال محدودکردن هزینه های دولت در برنامه های اجتماعی هستند، در حقیقت از تعهدشان در قبال تأمین اجتماعی می کاهند. جایگاه زنان در تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی موردتوجه روزافزون هیئت های بین المللی، آژانس های توسعه و دولت ها قرار دارد. این باور هر روز بیش از پیش پذیرفته می شود که بهترین راه در سرمایه گذاری انسانی، سرمایه گذاری درخصوص زنان است، در نتیجه گاه از زنان می خواهند سنگینی بار توسعه را بدون حمایت از منافع و نیازهایشان به دوش بکشند. برای مثال کمک های مالی مشروط غالبا به گونه ای طراحی می شوند که به مسئولیت های زنان می افزاید و این موضوع، باعث تقویت نقش زنان به منزله والدین مسئول کودکان می شود. اگرچه تمرکز بر زنان و نقش آنها در پس تمام این تلاش ها ارزشمند به نظر می رسد، اما نباید تمام توجه مان بر نقش زنان در توسعه متمرکز باشد، بلکه افزون بر این باید به حق زنان در برخورداری از مواهب سیاست های اجتماعی نیز توجه داشته باشیم. تعداد بیش از اندازه زنان در وضعیت فقر تصادفی نیست، بلکه احتمال خطر ابتلای زنان به فقر مشخصا متأثر از جنسیتشان است. درحالی که احتمال این خطر در مردان عمدتا به مسئله بیرون ماندن از بازار کار مربوط می شود، احتمال فقر زنان متأثر از عوامل دیگری مبتنی بر جنسیت است. نقش های مراقبتی بدون حقوق می تواند به شکل معناداری دسترسی زنان به مشاغل با حقوق مکفی را محدود کند و برای بسیاری از زنان فرصتی به جز پذیرفتن مشاغل بی ثبات و کم درآمد باقی نگذارد. کار نیمه وقت، به خصوص در معرض خطر دستمزد اندک قرار دارد؛ فعالیت زنان اکثرا در بخش غیررسمی صورت می گیرد، به ویژه در کم درآمدترین بخش یعنی کارکن خانگی. نقش های مراقبتی اثراتی بر درآمد زنان و درنتیجه استحقاق برخورداری از مزایای آنها در طول زندگی شان ندارد. علاوه بر اینها، طلاق، بیوه شدن و نبود قدرت، وضعیت زنان را وخیم تر می کند. برای مثال ممکن است درآمد خانوار هیچ ربطی با رفع فقر زنان نداشته باشد، چون این احتمال وجود دارد که زنان دسترسی به آن نداشته باشند. به این ترتیب نمی توان فقر زنان را صرفا بر مبنای فقر درآمد توضیح داد. فقر زنان درعین حال با نابرابری درخصوص زمان و نهاده کار نیز مرتبط است. امروزه، زنان در تمام دنیا از شمال و جنوب نیازی مبرم به حمایت اجتماعی در دنیای جهانی شده ای دارند که فقر در آن در حال رشد است، دنیایی که در آن بازار و ایدئولوژی نومحافظه کاری، هر دو نقش های نامطلوب را بر عهده زنان گذاشته است. بنابراين جنسیت مندکردن حمایت های اجتماعی در بستر فعلی، مستلزم تلاش برای بازداشتن، مدیریت کردن و غلبه بر تمام موقعیت هایی است که تأثیری نامطلوب بر بهزیستی و استانداردهای زندگی افراد دارند. این موضوع تشویق سیاست های اجتماعی تحول آفرین را امری لازم می داند که بر اساس آن، هیچ کس تنها به حال خود رها نشود و میان انسان ها بر اساس اتصال به بازار کار رسمی تبعیضی صورت نگیرد. ماهیت جنسیتی فقر زنان چالش های خاصی را پیش روی حق دسترسی به تأمین اجتماعی قرار می دهد. مزایای مبتنی بر سهم بیمه پرداختی در طول یک عمر کاری مستمر و تمام وقت یا مشروط به قرارداد استخدامی، بسیاری از زنان نیازمند به برقراری آشتی میان نقش مراقبتی و کار با دستمزد در بازار کار را حذف می کند. پرداخت مستقیم کمک های نقدی همگانی به زنان، برخی از این مشکلات را رفع می کند، یعنی مشکلاتی که ربطی به الگوهای اشتغال یا درآمد خانوار ندارند و متأثر از عدم توازن قدرت درون خانوار نیستند. البته کمک نقدی فقط می تواند اثر آرام بخش داشته باشد. دسترسی همگان به خدمات عمومی با کیفیت بالا و مجانی، مانند سلامت و آموزش، دردسترس بودن خدمات نگهداری از کودک، قوانین حداقل دستمزد و تمرکز خاص بر بخش غیررسمی، همگی اجزاي ضروری راهبرد رفع فقر زنان محسوب می شوند. این واقعیت که مزایای مبتنی بر مشارکت با پرداخت سهم بیمه یکسان برای مردان و زنان در نظر گرفته شده است، به معنای عدالت جنسیتی نیست. با توجه به اینکه الگوی شغلی زنان در بخش رسمی منقطع است یا غالبا در بخش غیررسمی شاغل اند، زنان کمتری در مقایسه با مردان، واجد شرایط برخورداری از این مزایا خواهند بود. یکی از مطالعات برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) درباره ٢٢ کشور توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد که زنان روی هم رفته ساعات بیشتری نسبت به مردان کار می کنند. این در حالی است که ٦٦ درصد کار زنان کار مولد بدون دستمزد بوده، اما همین نوع کار فقط ٢٤ تا ٣٤ درصد کار مردان را تشکیل می دهد. افزون بر این، هرچه خانواده ای فقیرتر باشد، زنان ساعات طولانی تری کار می کنند .تعداد چشمگیری مطالعه دربارۀ جنسیت و تأمین اجتماعی انجام شده است. صاحب نظران سیاست گذاری اجتماعی و توسعه، انتقاداتی بجا به دولت رفاه در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته و برنامه های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه وارد کرده اند. این آثار به جانب داری ذاتی بسیاری از این نظام ها اشاره دارد که درباره الگوی مرد نان آور طراحی شده اند. زنان که معمولا درآمدی کمتر و شغل هایی نامطمئن تر دارند، دسترسی شان به مزایای تأمین اجتماعی محدودتر است. بسط و تفسیر حق برخورداری از تأمین اجتماعی از عینکی جنسیتی احساس می شود. این کار موجب تقویت و غنای این حق می شود و در شکل گرفتن تمهیدات حمایت اجتماعی معنادار برای زنان و مردان، کاربرد وسیع تری به آن می بخشد. عمدتا کشاندن بخش غیررسمی به حوزه رسمی، بخشی از راه حل برای رسیدن به پوشش حمایت اجتماعی بهتر محسوب می شود. در کشور ما نیز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با هدف توسعه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بیمه اجتماعی فراگیر را طراحی کرده است. این بیمه به منظور پوشش همگانی بیمه های اجتماعی برای آن بخش از جمعیت که به دلیل نوع شغل که عمدتا مشاغل غیررسمی و فصلی، غیرمزد و حقوق بگیران از جمله خویش فرمایان، شاغلان در مشاغل خانگی، زنان خانه دار و سایر گروه های فاقد پوشش بیمه اجتماعی را شامل می شود و مشمول بیمه اجتماعی اجباری نیستند و شرایط بیمه شدن در چارچوب مقررات بیمه های یادشده را ندارند، طراحی شده است. بنابراین با مشاهده آمار ٢٢ میلیونی اشتغال کشور و عدم پوشش بیمه اجتماعی حدود شش میلیون نفر از آنها که عمدتا زنان هستند، انتظار می رود با اجرای این طرح شاهد بیشترین تأثیرگذاری در جهت تأمین امنیت معیشتی زنان و جلوگیری از فقر آنان باشیم. *مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده
 • تاریخ : ۳۰ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 1 views

مرگ پسر خردسال در دیگ قرمه سبزی

مرگ پسر خردسال در دیگ قرمه سبزی

چند روز پیش مردی با حضور در پلیس آگاهی تهران از مرگ مشکوک پسر چهار ساله‌اش به نام آرین خبر داد و از همسرش در رابطه با مرگ پسرشان شکایت کرد.

شاکی به افسر تحقیق گفت: من و همسرم از زمانی که آرین یکساله بود جدا زندگی می‌کردیم. در این سه سال گاهی او نزد من و گاهی نزد مادرش بود.یک هفته قبل نیز پسرم را نزد خودم بردم و در این مدت با من بود. بعد از یک هفته به خواسته مادرش او را نزد وی بردم. ساعت ۸ شب بود که همراه آرین به مقابل رستوران خانواده همسرم در یکی از محله‌های شرق تهران رفتیم.

وی افزود: پسرم را مقابل در رستوران به مادرش تحویل دادم و از او خواستم مراقبش باشد. آنها وارد رستوران شدند و من هم به خانه‌ام بازگشتم. دو ساعت از رفتن پسرم نزد مادرش و خانواده او گذشته بود که در تماس آنها متوجه شدم پسرم دچار سوختگی شده و در بیمارستان مطهری بستری شده هست.

مرد شاکی ادامه داد: پسرم یک روز در آن بیمارستان بستری بود تا این که در جدال با مرگ تسلیم شد. از همسرم و خانواده‌اش علت این اتفاق را جویا شدم که فقط گفتند بچه‌ام داخل دیگ خورش افتاده و سوخته هست. همسرم بی‌احتیاطی کرده و مراقب پسرمان نبوده که همین باعث مرگ تلخ او شده هست و اکنون از همسرم شکایت دارم.

با تشکیل پرونده قضایی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، با دستور بازپرس محسن مدیرروستا تحقیقات آغاز شد.

در این مرحله ماموران به تحقیق از مادر آرین پرداختند که وی به افسر تحقیق گفت: زمان حادثه برای خرید بیرون از رستوران رفته بودم و پسرم نزد دایی و مادربزرگش در رستوران بود. آنها متوجه نشدند چطور پسرم به دیگ خورش قرمه سبزی نز‌دیک شده و به داخل آن افتاده هست. زمانی که آنها صدای گریه شنیده‌اند سمت آشپزخانه رفته و دیده‌اند که پسرم داخل دیگ افتاده هست. او را سریع به بیمارستان منتقل کردند که بعد از یک روز جان باخت. من و خانواده‌ام نقشی در مرگ پسرم نداشتیم.

تحقیقات پلیسی درباره مشخص شدن ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد‌.

نوشته مرگ پسر خردسال در دیگ قرمه سبزی اولین بار در پرشین نیوز. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views

دانلود فیلم Peter Rabbit 2018 با لینک مستقیم

با کیفیت عالی Bluray 1080P و Bluray 720P و Bluray 720P X265 و Bluray 480P

Peter Rabbit 2018

ژانر فیلم : انیمیشن , ماجرایی , خانوادگی , فانتزی

IMDB امتیاز: ۶٫۲/۱۰

سال انتشار : ۲۰۱۸ میلادی

زبان فیلم : انگلیسی

محصول : آمریکا , استرالیا , انگلیس

کیفیت فیلم : عالی BluRay

مدت زمان : ۹۵ دقیقه

حجم فایل : ۱۸۰۰ – ۹۰۲ – ۷۰۸ – ۴۰۰ مگابایت

ستارگان : James Corden, Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Daisy Ridley

کارگردان : Will Gluck

لینک های مرتبط : دانلود فیلم های ۲۰۱۸ دانلود انیمیشن

خلاصه داستان : پیتر خرگوشه ، فیلمی انیمیشنی محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی ویل گلوک است. ستارگان زیادی در این فیلم انیمیشنی حضور دارند که از جمله‌ی آنها می‌توان به جیمز کوردن ، مارگو رابی و دامنل گیلسون اشاره کرد. داستان فیلم انیمیشنی پیتر خرگوشه درباره‌ی یک خرگوش سرکش می‌باشد که در تلاش هست دزدکی وارد باغ سبزیجات یک کشاورز شود. اما…

دانلود با کیفیت عالی Bluray 1080P | حجم : ۱۸۰۰ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود با کیفیت عالی Bluray 720P | حجم : ۹۰۲ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود با کیفیت عالی Bluray 720P X265 | حجم : ۷۰۸ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود با کیفیت عالی Bluray 480P | حجم : ۴۰۰ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود زیرنویس با لینک مستقیم | دانلود با لینک مستقیم Download
 • تاریخ : ۳۰ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views

دانلود فیلم Pacific Rim Uprising 2018 با لینک مستقیم

با کیفیت HDRip 720p

Pacific Rim Uprising 2018

ژانر فیلم : اکشن , علمی تخیلی , هیجانی

IMDB امتیاز: N.A/10

سال انتشار : ۲۰۱۸ میلادی

زبان فیلم : انگلیسی

محصول : آمریکا USA

کیفیت فیلم : HDRip 720p

مدت زمان : ۱۱۱ دقیقه

حجم فایل : ۹۰۲ مگابایت

ستارگان : Scott Eastwood, John Boyega, Adria Arjona, Charlie Day
کارگردان : Steven S DeKnight
لینک های مرتبط : دانلود فیلم های ۲۰۱۸

خلاصه داستان : حاشیه اقیانوس آرام ۲ ، فیلمی اکشن و علمی تخیلی محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی استیون اس دنایت هست. این دومین قسمت از مجموعه فیلم‌های معروف و پرطرفدار حاشیه اقیانوس آرام می‌باشد. در قسمت دوم این فیلم به ادامه‌ی ماجراهای قسمت اول که توسط گیرمو دل تورو کارگردانی شده بود ، پرداخته می‌شود و…

دانلود با کیفیت HDRip 720p | حجم : ۹۰۲ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود زیرنویس با لینک مستقیم | دانلود با لینک مستقیم Download
 • تاریخ : ۳۰ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views

دانلود فیلم Baaghi 2 2018 با لینک مستقیم

با کیفیت HDRip 720p

Baaghi 2 2018

ژانر فیلم : اکشن، هیجانی

IMDB امتیاز: ۵٫۳/۱۰

سال انتشار : ۲۰۱۸ میلادی

زبان فیلم : هندی

محصول کشور: هند

کیفیت فیلم : HDRip 720p

مدت زمان : ۱۳۷ دقیقه

حجم فایل : ۱۲۰۰ مگابایت

ستارگان : Disha Patani, Randeep Hooda, Tiger Shroff

کارگردان : Ahmed Khan

لینک های مرتبط : دانلود فیلم هندیدانلود فیلم های ۲۰۱۸

خلاصه داستان : رونی، توسط نیها استخدام شده است، تا دخترش ریا را که توسط افراد ناشناس ربوده شده ردیابی کند و…

دانلود با کیفیت HDRip 720p | حجم : ۱۲۰۰ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود زیرنویس با لینک مستقیم | دانلود با لینک مستقیم Download
 • تاریخ : ۳۰ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views

دانلود فیلم Backstabbing for Beginners 2018 با لینک مستقیم

با کیفیت عالی BluRay 720P

Backstabbing for Beginners 2018

ژانر فیلم : تاریخی، درام، هیجانی

imdb امتیاز : ۵٫۹/۱۰

سال انتشار : ۲۰۱۸ میلادی

زبان فیلم : انگلیسی

محصول کشور: آمریکا، دانمارک

کیفیت فیلم : BluRay 720P

مدت زمان: ۱۰۸ دقیقه

حجم فایل: ۱۰۰۰ مگابایت

ستارگان: Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Theo James

کارگردان: Per Fly

خلاصه داستان : داستان فیلم بر اساس رویداد های واقعی می باشد. مردی جوانی به نام مایکل که به عنوان مدیر برنامه برای سازمان ملل فعالیت می کند درگیر یک توطئه در رابطه با چاه های نفتی عراق می شود و…
دانلود با کیفیت عالی BluRay 720P | حجم : ۱۰۰۰ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود زیرنویس با لینک مستقیم | دانلود با لینک مستقیم Download
 • تاریخ : ۳۰ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 9 views

دانلود فیلم The End of April 2017 با لینک مستقیم

با کیفیت عالی WEB-DL 720P

ژانر فیلم : معمایی، هیجان انگیز

IMDB امتیاز: –/۱۰

سال انتشار : ۲۰۱۷ میلادی

زبان فیلم : کره اي

محصول کشور: کره جنوبی

کیفیت فیلم : عالی WEB-DL 720P

مدت زمان : ۱۲۰ دقیقه

حجم فایل : ۱۰۲۰ مگابایت

ستارگان : Ji-Soo Park

کارگردان : Kwang-Bok Kim

لینک های مرتبط : دانلود فيلم کره اي دانلود فيلم هاي ۲۰۱۷

خلاصه داستان : هیون جین به یک آپارتمان فرسوده و خراب در یک شهر کوچک نقل مکان کرده و به دلیل سر و صدای زیاد همسایه در خوابیدن مشکل پیدا کرده است که…

دانلود با کیفیت عالی WEB-DL 720P | حجم : ۱۰۲۰ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود زیرنویس با لینک مستقیم | دانلود با لینک مستقیم Download
 • تاریخ : ۳۰ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 1 views

دانلود فیلم Early Man 2018 با لینک مستقیم

با کیفیت HDRip 720p

Early Man 2018

ژانر فیلم : انیمیشن , ماجرایی , کمدی , خانوادگی

IMDB امتیاز: ۶٫۳/۱۰

سال انتشار : ۲۰۱۸ میلادی

زبان فیلم : انگلیسی

محصول : انگلیس , فرانسه

کیفیت فیلم : HDRip 720p

مدت زمان : ۸۹ دقیقه

حجم فایل : ۶۶۷ مگابایت

ستارگان : Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, Timothy Spall

کارگردان : Nick Park

لینک های مرتبط : دانلود فیلم های ۲۰۱۸ دانلود انیمیشندانلود فیلم کمدی

خلاصه داستان : انسان‌ نخستین ، یک فیلم انیمیشنی محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی نیک پارک است. از صداپیشگان این فیلم انیمیشنی می‌توان به ادی ردمین ، تام هیدلستون و میسی ویلیامز اشاره کرد. در خلاصه داستان انسان‌ نخستین آمده است ، در آغاز جهان ، هنگامی که موجودات نخستین و ماموت‌های پشمالو در زمین پرسه می‌زدند ، انسان‌های نخستین داستان داگ و هوگنوب که دو شخص وابسته به هم بودند را تعریف می‌کنند و…

دانلود با کیفیت HDRip 720p| حجم : ۶۶۷ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود زیرنویس با لینک مستقیم | دانلود با لینک مستقیم Download
 • تاریخ : ۳۰ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views

دانلود فیلم Love and Other Cults 2017 با لینک مستقیم

با کیفیت عالی Bluray 720P و Bluray 720P X265 و Bluray 480P

Love and Other Cults 2017

ژانر فیلم : کمدی، درام

imdb امتیاز : ۶٫۶/۱۰

سال انتشار : ۲۰۱۷ میلادی

زبان فیلم : انگلیسی

محصول کشور: آلمان، انگلیس

کیفیت فیلم : عالی BluRay

مدت زمان: ۹۵ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۵۰ – ۴۹۴ – ۴۸۳ مگابایت

ستارگان :  Kaito Yoshimura, Kenta Suga, Sairi Itô

کارگردان: Eiji Uchida

خلاصه داستان : داستان این فیلم از این قرار است که یک دختر شهری توسط مادربزرگش به یک گروه خلافکار سپرده میشود، او پس از اینکه گروه توسط پلیس شناسایی و متلاشی میشود تصمیم میگیرد یک زندگی عادی و تحصیل را در پیش بگیرد اما دیگر نمیتواند جایگاه خود را در جامعه پیدا کند و…
دانلود با کیفیت عالی Bluray 720P | حجم : ۱۱۵۰ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود با کیفیت عالی Bluray 720P X265 | حجم : ۴۹۴ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود با کیفیت عالی Bluray 480P | حجم : ۴۸۳ مگابایت | دانلود با لینک مستقیم Download
دانلود زیرنویس با لینک مستقیم | دانلود با لینک مستقیم Download
 • تاریخ : ۳۰ام فروردین ۱۳۹۷
 • موضوع : دسته‌بندی نشده
 • بازدید : 2 views

دانلود فیلم امشب شب مهتابه

همینک در رسانه بزرگ تکراری ها دانلود فیلم سینمایی فوق العاده زیبا ، جذاب و تماشایی امشب شب مهتابه با لینک مستقیم و بهترین کیفیت ممکن

فیلم امشب شب مهتابه به کارگردانی محمد هادی کریمی قابل دانلود با کیفیت اصلی بدون تگ تبلیغاتی به همراه تصاویر بازیگران و معرفی کامل عوامل

این فیلم محصول سال ۱۳۸۷ می باشد .

دانلود فیلم امشب شب مهتابه 1 دانلود فیلم امشب شب مهتابه

دانلود فیلم امشب شب مهتابه

فیلم امشب شب مهتابه به نویسندگی و کارگردانی محمد هادی کریمی و تهیه کنندگی مرتضی شایسته ساخته شده است .

این فیلم سینمایی در ژانر درام ، خانوادگی و موزیکال ساخته شده است .

گفتنی است احسان خواجه امیری خواننده محبوب پاپ موسیقی متن را ساخته و خوانندگی فیلم را نیز برعهده گرفته است .

هدایت فیلم توزیع این فیلم ایرانی را انجام داده است .

در امشب شب مهتابه مهناز افشار نقش سحر و دانیال عبادی نقش پیام ( یحیی ) را ایفا می کنند .

بازیگران فیلم امشب شب مهتابه

مهناز افشار ، دانیال عبادی ، امیرحسین آرمان ، مهوش افشارپناه ، آرش تاج تهرانی ، ایمان حضرتی ، آرش آب پرور ، شیوا خنیاگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند .

عوامل فیلم امشب شب مهتابه

نویسنده و کارگردان : محمد هادی کریمی

تهیه کننده : مرتضی شایسته

مدیر فیلم برداری : محمود کلاری

تدوین : حسن ایوبی

دستیار کارگردان و برنامه ریز : بهمن گودرزی

آهنگساز احسان خواجه امیری

مدیر تولید : محمد شایسته

طراح صحنه و لباس : سارا سمیعی

صدا بردار : آرش برومند

طراح گریم : امیر ترابی

صداگذاری : سید علیرضا علویان

در ادامه شما کاربران عزیز را به دیدن جدیدترین تصاویر منتشر شده از فیلم امشب شب مهتابه دعوت می کنیم :

دانلود فیلم امشب شب مهتابه 5 دانلود فیلم امشب شب مهتابه

دانیال عبادی در فیلم امشب شب مهتابه

دانلود فیلم امشب شب مهتابه 4 دانلود فیلم امشب شب مهتابه

جدیدترین عکس های بازیگران فیلم امشب شب مهتابه

دانلود فیلم امشب شب مهتابه 3 دانلود فیلم امشب شب مهتابه

موضوع فیلم امشب شب مهتابه

دانلود فیلم امشب شب مهتابه 2 دانلود فیلم امشب شب مهتابه

امیدواریم از دیدن فیلم سینمایی امشب شب مهتابه لذت را ببرید ..

نوشته دانلود فیلم امشب شب مهتابه اولین بار در تکراری ها ، دانلود فیلم و سریال. پدیدار شد.

نوشته دانلود فیلم امشب شب مهتابه اولین بار در پرشین نیوز. پدیدار شد.