طپش دیجیتال

طپش دیجیتال - صفحه 23 از 1359 - دانلود فیلم

--


به گزارش مجله فیلم

بعد از سالها حضور روی صحنه، دیگر نمایشنامهها و شرایط مالی تئاتر برای مهرداد ضیایی اغناکننده نبود و به این ترتیب او سر از بازیگری در مقابل دوربین درآورد. سریالهایی چون اولین شب آرامش، بیگناهان، یادآوری، در مسیر زایندهرود، خستهدلان، راه طولانی خانه، داوران، سرزمین کهن و محکومین حاصل فعالیتهای او در تلویزیون هستند.

چندی پیش در یکی از اپیزودهای سریال محکومین شاهد نقش متفاوتی از ضیایی بودیم و این شبها او را در سریال «عمودیها» به کارگردانی حجت ذیجودی و تهیهکنندگی فرهاد فرجنظام در شبکه سه میبینیم. به همین بهانه گفتوگویی با ضیایی داشتهایم که میخوانید.

تقریبا تمام سریالهایی که تا امروز در تلویزیون بازی کردهاید از بهترینها بودهاند، اما مردم شما را خیلی نمیشناسند. فکر میکنید چرا اینطور است؟

برای اینکه شرایط همیشه به دلخواه ما پیش نمیرود. در طول این سالها گاهی شرایط برای کار مهیا نبوده و گاهی هم پیشنهادهای خوبی نبوده که بپذیرم و بازی کنم. نمیتوانم با قدرت بگویم تشکیلات یا مافیای بازیگری داریم، اما به دلایلی برخی بیش از اندازه همه جا حضور دارند و برخی دیگر به اندازه تواناییهایشان فرصت فعالیت پیدا نمیکنند.

شاید کمی هم به خودتان مرتبط باشد؛ به اینکه چطور و چقدر خود را معرفی میکنید و چقدر در معرض انتخاب هستید. مثلا هیچ سایت یا صفحهای در اینترنت وجود ندارد که بیوگرافی و سابقه کاری شما را بتوان در آن جستوجو کرد!

قبول دارم که خیلی کم خودم را معرفی کردهام و معمولا خیلی در جریان امور نیستم در حالی که این امر بخشی از کار ماست و متاسفانه من در این زمینه ضعف دارم. البته اگر در معرفی خودم کم کاری کرده باشم، در عوض به جرات میگویم که در ایفای نقشهایی که به من سپرده شده، از همه توانم مایه گذاشتهام و امیدوار بودم همین مساله بتواند در کارنامه کاریام تاثیرگذار باشد.

بعد از سالها بازی در تئاتر، اولین سریالی که بازی کردم، اولین شب آرامش بود و بلافاصله در سریال بعدی ظاهر نشدم. شاید بهتر میبود که حضور مستمرتری میداشتم و بیشتر خودم را معرفی میکردم.

شباهت اسم شما و سیدمهرداد ضیایی هم دلیل مضاعف شده که اخبار مربوط به فعالیتهای شما زیر سایه او قرار بگیرد.

بله ایشان، هم دوست خوبی است و هم بازیگر توانمندی. همچنین معمولا تاکید میکند که نامش سیدمهرداد ضیایی است تا به این ترتیب تفاوت اسم ما دو نفر کمی محسوس شود اما این تشابه هم بیتاثیر نیست.

در سریال عمودیها نقش اصلی را برعهده دارید اما شخصیت تیمور شکاری به قدری آزاردهنده است که باید پرسید اصلا چرا این نقش را قبول کردید؟

من برای نقشهایی که بازی میکنم، حریم و محدوده تعیین نکردهام. به نظرم نقشهایی مانند تیمور، چالشهای جذابی برای بازیگر ایجاد میکند و من همیشه از چالشها لذت میبرم.

تعداد نقشهای منفی در کارنامه من خیلی بیشتر از نقشهای مثبت است. همیشه عدهای به من انتقاد کردهاند که چرا اینقدر نقش منفی بازی میکنی ولی فکر میکنم نقشهای منفی هم سختتر است و هم اگر بتوان آنها را خوب بازی کرد و حس بد و نفرت را در مخاطب ایجاد کرد، موفقتر خواهیم بود. به نظرم توانستهام این کار را در سریال عمودیها انجام دهم و خوشبختانه دیگر مردم شخصیت بازیگر را براساس نقشهایش، قضاوت نمیکنند.

تیمور شکاری، آواز میخواند و تکیهکلامهایی دارد که شخصیتش را به واقعیت نزدیک کرده است. این ایده شما بوده یا در فیلمنامه وجود داشت؟

برخی رفتارهای تیمور مانند همین آوازخواندنها و تکیهکلامها در فیلمنامه نبود. کارگردان سریال اعتماد کرد و به من میدان داد که بتوانم با تکیه کلامهایی مثل روز عالی پرتغالی، نیستی برف اومده خیسی و امثال آن به این شخصیت رنگ بدهم و جذابیتهایی برایش ایجاد کنم که کمی از تلخی و نچسبی او بکاهد.

احساس خودتان به آدمی مثل تیمور شکاری چیست؟ اعصابتان را به هم نمیریزد؟

متاسفانه تیمورهای زیادی در جامعه داریم. هر وقت امکان تازهای مانند رایانه، تلفن همراه، آپارتمان، خودرو و تلفن وارد کشورمان شده و فرهنگ استفاده از آنها آموزش داده نشده، آدمهایی مانند تیمور ظاهر شدهاند! فرهنگ استفاده از این امکانات باید به مردم آموزش داده شود. یکی از نهادهای مسئول، صداوسیماست و یکی از راهکارهای آن تولید سریال است که عمودیها یک نمونه از این آثار تلویزیونی است.

تیمور شکاری وارد آپارتمان شده بدون اینکه فرهنگش را بشناسند یا درباره آپارتماننشینی چیزی بداند، دریافتی داشته باشد یا حتی در این باره مطالعه کرده باشد.

واقعیت این است که تیمور و امثال او، اصلا آدمهای بدی نیستند و من فکر نمیکنم او قصد آزار کسی را داشته باشد. تیمور حتی جوانمردیها و لوطیهاگریها و معرفت خاص خودش را هم دارد که برخی از آنها در این دوره و زمانه، قصه و افسانه شده‌‌اند ولی در عین حال او نمیداند در یک مجتمع آپارتمانی چطور باید زندگی کند و همسایهها چه حقوقی بر گردن هم دارند. برخلاف نظر شما، مردم رابطه خوبی با این نقش برقرار کردهاند چون شاید از هر ده آپارتمان مسکونی، هشتتای آنها یک تیمور شکاری دارد که دیگران را آزار بدهد.

جالب این است که او خودش را خیلی هم فاضل و باشعور و دانا فرض میکند!

بله همین طور است. چنین شخصیتهایی معمولا فکر میکنند عقل کل هستند و هر کاری میکنند درست است. مساله اصلی آدمهایی مانند تیمور دقیقا همین است، چون باعث میشود آموزشپذیر نباشند. البته جامعه و نهادهای متولی هم در آموزش دادن به این افراد کمکاری کردهاند.

در سریال محکومین هم نقش مردی را بازی میکردید که با وجود مشکلات مالی هفت فرزند داشت. در چند تئاتر هم شما را در نقش مطرب و کارتنخواب دیدهام. این قشر از جامعه و سطح فرهنگی آنها برای شما جذاب است؟

من نقشها، قشر و طبقه آنها را تقسیمبندی نمیکنم اما به طور طبیعی وقتی کسی از نظر فرهنگی، اجتماعی، سواد و تحصیلات سطح پایینتری از متوسط جامعه داشته باشد، خصوصیاتی پیدا میکند و رفتارها و کنشهایی از خودش بروز میدهد که به لحاظ نمایشی جذابیت دارد و بازیگران را وسوسه میکند. مثلا من با تیمور شکاری به لحاظ شخصیتی فاصله دارم و برای همین از نزدیک شدن به او لذت میبرم. این شخصیت برای من غریبه است، تصویرهایی از او در ذهن دارم و تلاش میکنم مثل یک مجسمهساز از این تصویرها به شکل و شمایل نهایی نقش دست پیدا کنم.

بنابراین راه رفتن، حرفزدن، نگاه کردن و خندیدنش ابزاری میشود برای خلق این مجسمه که در قالب من شکل میگیرد و از نمایشش لذت میبرم.

هم تیمور شکاری و هم مرد داروفروش سریال محکومین، سرخوش و شاد و بیخیال هستند. فکر میکنید این سرخوشی در دل این همه بدبختی از کجا میآید؟

نکته جالب درباره آدمهایی که سطح فرهنگی بالایی ندارند، همین کنار آمدن با شرایط است. خدا را صد هزار مرتبه شکر که میتوانند با شرایط بد زندگی خود کنار بیایند، چون در غیر این صورت عاصی شده و حتما برای خودشان و دیگران خطرساز میشدند. راستش به نظرم همین که با شرایط خودشان کنار میآیند، قابل احترام هستند.

البته ممکن است به این دلیل باشد که خیلی اطلاعی از جهان ندارند که بخواهند غصه بخورند یا نگران باشند!

بله درست میگویید. این هم میتواند باشد.

شما نقشهای متنوعی بازی کردهاید. دوست دارید چه چیزی را در بازیگری تجربه کنید؟

دوست دارم بازی کنم، خیلی مهم نیست چه نقشی! بازی کردن و فعال بودن آرزوی قلبی من است. وقتی کار میکنم، روحیهام عالی و زندگی برایم زیباست. من به بازیگری وابسته ام و وقتی دارم بازی میکنم، حسم این است که علاوه بر مهرداد ضیایی که دارد زندگی خودش را میکند، میتوانم آدمهای زیادی را زندگی کنم. من تعداد زیادی از زندگیها را زندگی کردهام و امیدوارم هر روز تعدادشان بیشتر شود.

گرد آوری : مجله فیلم

سریال ایرانی – ساعت چند – دانلود سریال – برنامه تلویزیونی – اخبار صدا و سیما

دانلود رایگان فیلم Den Of Thieves 2018 با کیفیت HDCAM

پیش نمایش فیلم اضافه شد

کاربران گرامی ، کیفیت صدا و تصویر در این نسخه ، پایین می‌باشد

منتشر کننده فایل: Film2Movie
ژانر : اکشن , جنایی , رازآلود , مهیج

۷٫۵/۱۰ از ۱,۵۱۶ رای

مدت زمان : ۱۳۳ دقیقه
زبان : انگلیسی
کیفیت : HDCAM
فرمت : MKV
انکودر : F2M
حجم : ۷۰۰ مگابایت
محصول : آمریکا
ستارگان : Gerard Butler, Curtis James Jackson III, Pablo Schreiber, Evan Jones
کارگردان : Christian Gudegast
لینک‌های مرتبط : جستجوی زیرنویس کیفیت‌های دیگر

خلاصه داستان :

لانه دزدان ، فیلمی اکشن و مهیج محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی کریستین گودگاست است. داستان فیلم لانه دزدان در مورد گروه زبده‌ای از اداره پلیس شهر لس آنجلس به فرماندهی نیک فلانگان و گروه بسیار حرفه‌ای از سارقان بانک است که قصد دارند تا از بانک پشتیبانی فدرال در مرکز شهر لس آنجلس سرقت کنند. اما…

دانلود فیلم Den Of Thieves 2018

دانلود با کیفیت HDCAM ریلیز F2M

| لینک مستقیم |

جستجوی زیرنویس فارسی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود پیش نمایش اول فیلم با ۲ کیفیت متفاوت

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه حجم بالا : | لینک مستقیم |

جستجوی زیرنویس فارسی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود پیش نمایش دوم فیلم با ۲ کیفیت متفاوت

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه حجم بالا : | لینک مستقیم |

جستجوی زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Den Of Thieves 2018اجرای فایل‌های فلشنرم افزار مشاهده و اجرای فایل‌های فلش Adobe Shockwave Player استاندارد وب برای پخش چند رسانه ای قدرتمند است. نرم افزار مشاهده و اجرای فایل‌های فلش Adobe Shockwave Player به شما اجازه می دهد تا محتوای وب تعاملی مانند بازی ها، ارائه های کسب و کار، سرگرمی ها و تبلیغات را از مرورگر وب خود ببینید. نرم افزار Adobe Shockwave Player را نصب کنید. شما به برخی از بهترین محتوایی که وب ارائه می دهد، از جمله بازی های ۳D خیره کننده و سرگرمی، نمایش محصول تعاملی، و برنامه های کاربردی آموزش آنلاین دسترسی خواهید داشت.

نرم افزار مشاهده و اجرای فایل‌های فلش Adobe Shockwave Player محتوای وبی را که توسط نرم افزار ادوبی دایرکتور Adobe Director ایجاد شده است از جمله محتوای ساخته شده با نسخه های قبلی و Director MX 2004 نمایش می دهد. بر خلاف نرم افزار ادوبی فلش Adobe Flash ، نرم افزار Shockwave محتوای وب مقصد  مانند دموی محصول تعاملی چند رسانه ای و آموزش، برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک، بازی های چند کاربر غنی چند رسانه ای را نمایش می دهد.

این نسخه پشتیبانی نرم افزار مشاهده و اجرای فایل‌های فلش Adobe Shockwave Player را در هر دو مرورگر اینترنت اکسپلورر و موزیلا فایرفاکس امکان پذیر می سازد.

نقاط قوت :

  • به شما اجازه می دهد تا بازی های اکشن در وب را بازی کنید.
  • نصب نرم افزار آسان است.

نقاط ضعف :

  • در برخی موارد ناکارآمد است.
  • هنوز هم برای برخی چیزها نیاز به نصب نسخه ۱۰ نرم افزار وجود دارد.

 

راهنمای نصب

۱٫ ابتدا نرم افزار را دانلود و از حالت فشرده خارج نمایید.

۲٫ تمامی مرورگرهای خود را ببندید.

۳٫ فایل Uninstaller را اجرا نموده و مراحل آن را تا انتها ادامه دهید.

۴٫ فایل Setup را اجرا نموده و مراحل نصب را دنبال کنید.

۵٫ حالا می‌توانید مرورگرهای خود را باز کرده و از نرم افزار استفاده کنید.

دانـــــلود عمومی

دانـــــلود کاربران مخابرات کرمانشاه


فیس لیفت جیپ چروکی ۲۰۱۹ رسما در نمایشگاه خودرو دیترویت ۲۰۱۹ معرفی شد. نسل جدید این خودرو SUV اینک از یک پیشرانه توربوشارژ جدید و تغییراتی اندک در ظاهر بیرونی برخوردار شده است.

شرکت خودروسازی جیپ با حضور در نمایشگاه خودرو دیترویت ۲۰۱۸،‌ از نسخه فیس لیفت خودرو SUV خود، یعنی چروکی همراه با یک پیشرانه بنزینی توربوشارژ شده معرف شد. این محصول در سال جاری میلادی به عرضه درخواهد آمد.

پیشرانه جدید جیپ چروکی،‌ در اصل یک پیشرانه ۲٫۰ لیتری تزریق مستقیم توربوشارژ شده ۴ سیلندر بنزینی است که قادر به تولید ۲۶۶ اسب بخار انرژی و گشتاور ۴۰۰ نیوتن‌متر است. این میزان دقیقا مشابه قدرت تولیدی توسط جدیدترین خودرو سری Wrangler جیپ است. گفته می‌شود دو پیشرانه تنفس طبیعی نیز برای این خودرو تدارک دیدهشده است که یکی از آن‌ها ۲٫۴ لیتری با توان تولید ۱۷۸ اسب بخار و دیگری ۳٫۲ لیتری ۶ سیلندر با توان تولید ۲۶۷ اسب بخار است.

هر سه موتور، به یک گیربکس اتوماتیک ۹ سرعته مجهز هستند و انرژی تولیدی را به هر ۴ چرخ خودرو منتقل خواهند کرد. فیس لیفت جیپ چروکی ۲۰۱۹ از آنجایی که یک مدل میان دوره‌ای است، از تغییرات ظاهری زیادی برخوردار نیست. به طور مثال چراغ‌های جلوی آن از تغییرات کمی برخوردار شده و چراغ‌های نوربالا و نور پایین آن حالا به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند. اگرچه با تماشای ظاهر جلوی این خودرو، ما به یاد خودرو جیپ کامپس نیز می‌افتیم، اما وقتی به طراحی داخلی چراغ‌های جلو می‌نگریم تفاوت آشکار است. این درحالیست که طراحی بخش پشتی خودرو از تغییرات بیشتری نسبت به قسمت جلو برخوردار است؛ به طروی که چراغ‌های پشتی تمام ال ای دی شده‌اند که حالا با ترکیب طراحی نسل پیش نمای زیبایی را به خود گرفته است.

در تیپ Overland چروکی جدید قلاب یدک کش کرومی است، در حالی که در تیپ Trailhawk این یدک کش به رنگ قرمز درآمده است. مدل Trailhawk حتی از سپر جلوی جدیدی بهره‌مند است که می‌تواند در شیب‌ها عملکرد به مراتب بهتری را نسبت به سایر تیپ‌های خودرو ارائه کند. علاوه بر این، تیپ Trailhawk‌ از دیگر قابلیت‌هایی نظیر صفحات فلزی ضربه گیر در زیر پیشرانه، فلاپ‌های بزرگ‌تر و تایرهای مخصوص آفرود بهره‌مند است و  فاصله کف خودرو در این مدل تا سطح جاده،‌ به ۴۳ سانتی‌متر افزایش پیدا کرده است. گفته می‌شود فیس لیفت جیپ چروکی ۲۰۱۹ با ۵ رینگ مختلف روانه بازار خواهد شد که سهم تیپ Overland از آن‌ها، یک رینگ ۱۹ اینچی است.

فیس لیفت جیپ چروکی 2019

با ورود به داخل کابین چروکی جدید تغییرات زیادی را نمی‌توانیم مشاهده کنیم. طراحی اطراف نمایشگر سیستم اطلاع رسانی / سرگرمی بر روی داشبورد جلو اینک مشکی پیانویی است و اطراف دریچ‌های تهویه مطبوع و حتی بخش‌هایی از فرمان نیز به رنگ نقره‌ای مات درآمده است. همچنین در حدود ۳ اینچ عرض فضای صندوق بار پشتی خودرو افزایش پیدا کرده است که به موجب آن،‌ ظرفیت کلی صندوق به ۷۶۵ لیتر رسیده است.

قیمت فیس لیفت جیپ چروکی ۲۰۱۹

در حال حاضر جیپ رسما قیمت تیپ‌های مختلف فیس لیفت جیپ چروکی ۲۰۱۹ را اعلام نکرده است،‌ اما پیش‌بینی ما قیمت ۲۵ هزار دلاری برای مدل پایه و قیمتی در حدود ۴۰ هزار دلار برای دو تریم Trailhawk و Overland چروکی است.


محققان دانشگاه استنفورد آمریکا موفق شده‌اند با ایجاد یک شبکه‌ی عصبی عمیق میان اسناد دو میلیون بیمارستان، یک هوش مصنوعی جدید بسازند که زمان تقریبی مرگ بیماران را تخمین زده و به آماده‌ کردن آنها و خانواده‌اشان کمک کنند.

این هوش مصنوعی جدید می‌تواند زمان تقریبی مرگ هر بیمار را با دقت ۹۰ درصد تخمین بزند. البته چنین سیستمی می تواند دلهره‌آور به نظر بیاید اما به اعتقاد تیم تحقیقاتی این تکنولوژی می‌تواند نحوه‌ی مراقبت و پرستاری از مریض‌ها را به دلخواهشان انجام داده و خانواده‌یشان را نیز  آماده کند.هوش مصنوعی جدید

با جدا کردن بیماران در حال احتضار از مریض‌های وخیم می‌توان به اولویت بندی درمان کمک کرده و موجب شد که بیماران در حال احتضار بتوانند به خواسته‌ها و خداحافظی‌های خود برسند، پیش از آنکه مهلت زندگیشان به پایان برسد.

در تحقیقات منتشر شده تیم دانشگاهی استنفورد آمریکا اشاره شده که ۸۰ درصد آمریکایی‌ها علاقه دارند که روز‌های پایانی زندگی خود را در منزل سپری کنند اما تنها ۲۰ درصد از آنها موفق می‌شوند به خواسته خود رسیده و ۶۰ درصد باقیمانده مجبور می‌شوند ساعات پایانی خود را در تخت بیمارستان بگذرانند.

به منظور حل این مشکل، محققان این دانشگاه سعی کرده‌اند یک سیستم عصبی عمیق میان اطلاعات سوابق سلامت الکترونیک ۲ میلیون بیمارستان معمولی و اطفال ایجاد کنند.

به گفته‌ی یکی از طراحان این هوش مصنوعی جدید ، حجم داده‌های موجود در  بیمارستانهای بررسی شده به محققان اجازه داده که مدلی بر اساس اطلاعات بیماران ساخته و درصد مرگ هر مریض را به دلایل گوناگون تخمین بزنند.

این سیستم می تواند درصد مرگ بیماران را تا ۱۲ ماه بعد تخمین زده و پیشنهادات لازم برای اقدامات تسکین دهنده‌ را ارائه کند چرا که به گفته‌ی متخصصان تشخیص بیمارن دم مرگ از دیگران آسان نیست.تنها چالش هوش مصنوعی جدید  یاد شده این است که با روش مذکور تنها می‌توان زمان مرگ را تخمین زد و علت مرگ همچنان ناشناخته می‌ماند و نمی‌تواند به عنوان ابزار تشخیص بیماری به کار رود چرا  که به گفته محققان دانشگاه استنفورد، روند تخمین زمان مرگ با پروسه‌ی تشخیص بیماری، ۱۸۰ درجه تفاوت دارد.

با این حال کسی از آینده خبر ندارد شاید در آینده‌ای نزدیک به مانند فیلم‌های عملی-تخیلی بتوانیم در زمان به دنیا آمدن بیماری‌های بالقوه‌ی نوزادان و زمان تقریبی مرگشان را نیز مشخص کنیم.


دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در جدیدترین اظهارنظرش اعلام کرد که مراسم افتتاحیه و اختتامیه برای این رویداد برگزار می شود.

به گزارش مهر،محمدحسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این کمیسیون که شنبه ۳۰ دی ماه برگزار شد، گفت: ضرورت دارد که برنامه ریزی ها در جشنواره های فجر به گونه‌ای باشد که با جریان ثابت و رو به جلوی این جشنواره‌ها روبرو باشیم.

وی ادامه داد: فیلم های جشنواره ملی فیلم فجر از سوی هیات انتخاب و با در نظر گرفتن جنبه‌های سینمایی، تخصصی و کیفی انتخاب شده اند و مطالبی که گاهی مبنی بر خنثی بودن جشنواره بدون در نظر گرفتن کیفیت فیلم‌ها و رای هیات انتخاب مطرح می شود، ناشی از نادیده گرفتن روند حرفه‌ای جشنواره است.

رییس کمیسیون هنر و معماری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های سازمان سینمایی یادآور شد: امیدواریم جشنواره ملی فیلم فجر امسال به دور از حاشیه‌های گذشته هدفمندتر برگزار شود و در راستای حرفه‌ای‌تر شدن با رویکرد توجه به معیارهای تخصصی و ارزشی گامی به جلو بردارد.

ایمانی خوشخو ادامه داد: در پایان جشنواره های هنری فجر، کمیسیون هنر و معماری نظرات و دیدگاه های خود را درباره جشنواره ها به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می کند.

ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در این جلسه با ارایه گزارشی از جشنواره گفت: جشنواره ملی فیلم فجر چون همزمان با دهه فجر برگزار می شود هرچه باشکوه تر باشد به فضای جشن های انقلاب اسلامی کمک می کند اما از سوی دیگر گاهی جشنواره فیلم حاشیه‌هایی هم دارد که ممکن است متن جشنواره را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین برنامه ریزی برای این جشنواره در لبه تیغ انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ۲۵ فیلم در بخش مسابقه حضور دارند که ۹ فیلم با موضوع انقلاب، مقاومت و یا دفاع مقدس است. علاوه بر سالن های مردمی جشنواره که فیلم ها در آنها نمایش داده می شود، هماهنگی هایی برای برگزاری افتتاحیه و نمایش فیلم ها در ۳۱ استان کشور با حضور سینماگران انجام شده است. بخش تجلی اراده ملی که چند دوره از جشنواره حذف شده بود در جشنواره امسال برگزار می شود و نهادها و سازمان هایی از طرف خود داورانی را انتخاب می کنند و به فیلم هایی که به دغدغه ها و مسایل سازمانی آنان می پردازند، جایزه می دهند و اختتامیه بخش تجلی اراده ملی در آبادان برگزار می شود.

داروغه زاده ادامه داد: امسال بخش خارج از مسابقه در جشنواره نداریم و ۲ فیلم مستند نیز در کنار دیگر فیلم های بخش مسابقه حضور دارند تا در زمینه سینمای مستند فرهنگسازی شود تا سینمای مستند به اکران متصل شود. بخش فیلم اولی ها نیز در جشنواره مستقل نیست و سه فیلم اولی در در این دوره جشنواره در کنار دیگر فیلم ها رقابت می کنند. افتتاحیه و اختتامیه جشنواره نیز در این دوره برگزار می شود.

دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در پایان گفت: امسال برنامه نمایش فیلم ها در سینمای رسانه ها با حضور سینماگران و اهالی رسانه با قرعه کشی مشخص شد. سینمای رسانه ها پردیس ملت است و برای ارتباط سینماگران و رسانه ها در طول جشنواره برنامه ریزی می شود. همچنین با شهرداری تهران هماهنگی شده است فضای محیطی شهری در دهه فجر که جشنواره برگزار می شود، موضوع مشترک جشنواره و انقلاب اسلامی باشد. همه شبکه های‌ صدا و سیما نیز برای اطلاع رسانی و معرفی فیلم های جشنواره همکاری دارند.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات خود را درباره جشنواره ملی فیلم فجر بیان کردند.

(بازدید: ۲)

اشتراک گذاری در:


کدام کشور معروف به سرزمین ساعت است

همینک در مجله آنلاین فارسی ها با عنوان کدام کشور معروف به سرزمین ساعت است در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

همانطور که می دانید در دنیا هر کشور به تولید یک محصول یا فراوانی یک چیز خاص به شهرت می رسد .

در دنیا کشور سوئیس به دلیل تولید بهترین و معتبرترین برندهای ساعت ، به سرزمین ساعت مشهور است .

کدام کشور معروف به سرزمین ساعت است کدام کشور معروف به سرزمین ساعت است

کدام کشور معروف به سرزمین ساعت است

ساعت رومانسون یکی از مشهورترین برندهای ساعت می باشد که کارخانه تولید آن در سوئیس واقع شده است .

این برند حالا به یک برند جهانی تبدیل شده و از سرتاسر جهان در کشورهای مختلف نمایندگی های فعال دارد .

برای توضیحات بیشتر پیشنهاد می کنیم از مطلب زیر دیدن نمایید :

ساعت رومانسون ساخت کجاست 


به گزارش مجله فیلم

یکی از مجموعههای تولید شده در مرکز صبا، «پند پارسی» به کارگردانی رسول شیری است که فصل اول آن در ۱۳ قسمت تولید شده و فصل دوم نیز در دست تولید قرار دارد.

تقدیر حکایات مولانا و سعدی

پندها، اندرزها و آموزههای شعرا و حکمای ایرانی تا دنیای مدرن به حیات خود ادامه دادهاند و سر از آثار انیمیشنی درآوردهاند. مسعود اصلانی، نویسنده انیمیشن پند پارسی در کنار مثلها و نکات پندآموز در ادبیات عامه و شفاهی از پند حکیمانی چون مولانا و سعدی بهره فراوان برده است.

اصلانی در این باره به جامجم میگوید: در واقع برداشت آزادی داشتهام از حکایات سعدی و کمی هم مولانا. ریشه و اساس پندها را در ساختاری تازه همراه شوخیهای جدید و امروزی روایت کردهام.

اگرچه این روایتها از گذشتههای دور میآیند اما بعید نیست در پند پارسی موبایل و تبلت ببینید یا حتی ربات و آدمفضایی!

نویسنده فیلمنامه این مجموعه، برای روایت قصههایش سه کاراکتر اصلی تعریف کرده است؛ یک آسیابان، پسرش و یک الاغ!

اصلانی درباره انتخاب این حیوان توضیح میدهد: در بسیاری از حکایات و پندها، خری هست که در قصهها سهم و نقش دارد. حضورش در کنار آسیابان و پسرش امکانی فراهم میکرد که قصهها را جذابتر و پرنشاطتر برای کودکان روایت کنیم.

تلاش سازندگان پند پارسی این بوده که بچهها از نصایح و پندهای این مجموعه احساس ملال نکنند و از قصهها و متلها لذت ببرند. اصلانی میگوید: از امکانات بصری و داستانی برای روایت یک قصه جذاب و انتقال غیرمستقیم پندها بهره گرفتهایم.

خوشبختانه ادبیات فارسی و ماهیت مثلها و متلهای ایرانی، کاملا این امکان را به ما میداد که با اندکی تغییر، داستانهای شیرین و دلنشین برای بچهها تعریف کنیم.

نگاه تازه به حکایات کهن

در بسیاری از مثلها، پندها و حکایات کهن، روایتهایی از آدمهای مختلف در شهری، روستایی یا بخشی از مرزهای وسیع ایران روایت شده است. ساخت انیمیشن درباره این روایات نیازمند طراحی فضاهای متنوع و شخصیتهای متعدد است، اما برداشت آزاد از این روایتها امکانی فراهم کرده که تمام آنها در یک فضای جغرافیایی ثابت، روایت شوند و بار همه قصهها بردوش یک آسیابان، پسرش و حیوان بارکش بیفتد.

اصلانی ضمن اشاره به این نکات، تشریح میکند: برای مخاطب کودک و نوجوان جذابیتی ندارد که در یک مجموعه، هر بار شخصیتهای تازه ببیند. بنابراین ما سه کاراکتر ثابت طراحی کردهایم و روایتها را طوری تغییر دادهایم که امکان تعریف آنها توسط این کاراکترها وجود داشته باشد. همچنین جغرافیای خشک کویری را در نظر گرفتهایم که با روایتها در تناسب باشد و در طراحی لباس کاراکترها هم از نمادهای آشنایی چون کلاه نمدی بهره گرفتیم.

اصلانی در رهگذر نقل حکایتها در قالب فیلمنامه، از شوخی با آسیابان و دیگر کاراکترهای مجموعه پرهیز نکرده و کوشیده است با اندکی ساختارشکنی در تاریخ و جغرافیای روایات، فضایی متفاوت ایجاد کند که سنت و مدرنیته را توامان به نمایش بگذارد و نمایشگر دنیای کهن و جهان امروز باشد.

از انیمه تا عروسک

کارگردانی پند پارسی را رسول شیری به عهده دارد و شخصیتهای این انیمیشن هم توسط خود او طراحی شده است. شیری میگوید از ۱۴ سالگی بهعنوان طراح کاراکتر در تولید انیمیشن فعالیت داشته و با صداوسیمای مرکز همدان همکاری کرده است. سه شخصیت اصلی و محوری در پندپارسی وجود دارد که شیری در طراحی آنها علاوه بر ذائقه مخاطب کودک و ضرورت طراحی چهرههای دوستداشتنی و نمکین، موارد دیگری را نیز مدنظر داشته است. این کارگردان توضیح میدهد: انیمیشن در ایران صنعتی نشده و از تولید آن، درآمدی حاصل نمیشود مگر اینکه از فروش کالای جانبی بتواند سرمایه را برگرداند. بنابراین کاراکترها را طوری طراحی کردهام که امکان تبدیل به عروسک را داشته باشند.

این کارگردان امیدوار است انیمیشن پندپارسی مورد توجه مخاطب قرار بگیرد، به تولید انبوه برسد و زمینه تولید لوازم جنبی مانند عروسک و لوازمالتحریر برایش فراهم شود.

ساده و ارزان

مجموعه پند پارسی با تکنیک کاتاوت ساخته میشود همان تکنیکی که «شکرستان»، «تاریخ از این ور» و بسیاری از انیمشنهای ایرانی توسط آن ساخته شده است.

شیری این تکنیک را ارزان و به صرفه توصیف میکند و میگوید: تولید یک مجموعه بلند تلویزیونی با شیوه دوبعدی، هم نیاز به بودجه قابل توجه دارد هم نیروی انسانی و وقت زیاد. برای تولید انیمیشنهای سهبعدی نیز با کمبودهای نرمافزاری مواجه هستیم. بنابراین کاتاوت بهترین گزینه است، ضمن اینکه این تکنیک در ایران جا افتاده و به نوعی انیمیشن ایرانی را به یاد میآورد.

علم، تجربه و هیچ!

مجموعه انیمیشنی پند پارسی سه کاراکتر اصلی و محوری دارد که هر کدام با ویژگیهای شخصیتی متنوع، بخشی از بار قصهها را به دوش میکشند.

رمضون، آسیابانی است با صدای گرفته که در بدو خلقت یک جفت ابرو و سیبیل بوده و بعد شبیه انسان شده است. او بسیار پرتلاش و کاری است، همیشه میخواهد حرف، حرف خودش باشد اما در عین حال آدمی ساده و مهربان است. او برای حل مشکلات معمولا به تجربهها و اندوختههایش از زندگی متوسل میشود.

پسرجون، اسم پسر رمضون است که همیشه یا در خیالات سیر میکند یا در حال مطالعه و کتاب خواندن. او برای حل هر مشکلی، یک کتاب جدید پیدا میکند. نماد کسی است که با دانش و علم به نبرد دشواریها میرود.

الاغ این مجموعه انیمیشنی «خری» نام دارد. او علاوه بر اینکه باهوش است، برای ارتباط با رمضون و پسر آسیابون زبان خاص خودش را دارد. در ضمن خری بازیگوش است و دستهگلهای زیادی به آب میدهد اما با این همه گاهی هم به درد رمضون میخورد و به او در حل مشکلات کمک میکند.

امالبنین دیوسالار

گرد آوری : مجله فیلم

سریال ایرانی – ساعت چند – دانلود سریال – برنامه تلویزیونی – اخبار صدا و سیما

منتشر کننده فایل: Film2Movie
ژانر : اکشن , جنایی , مهیج , ماجرایی

۵٫۴/۱۰ از ۸,۰۰۵ رای

مدت زمان : ۸۹ دقیقه
زبان : انگلیسی
کیفیت : BluRay 720p
فرمت : MKV
انکودر : F2M
حجم : ۶۷۵ مگابایت
محصول : آمریکا
ستارگان : Gabriel Macht, Robert Patrick, Giancarlo Esposito, Kristanna Loken
کارگردان : Benny Boom
لینک‌های مرتبط : جستجوی زیرنویس کیفیت‌های دیگر

خلاصه داستان :

یگان ضربت ، فیلمی اکشن و مهیج محصول سال ۲۰۱۱ به کارگردانی بنی بوم است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است ، پل کاتلر فرمانده‌ی تیم نیروهای ویژه‌ی پلیس ، در ماموریتی ویژه به دیترویت می‌رود تا نیروهای ویژه‌ی آنجا را آموزش داده و سپس تائید کند. اما وقتی در خلال ماموریت یک گروگان کشته می‌شود ، نامزد مقتول تصمیم می‌گیرد از او و تیمش به طرز وحشتناکی انتقام بگیرد و…

دانلود فیلم SWAT Firefight 2011

دانلود با کیفیت BluRay 720p ریلیز F2M

| لینک مستقیم |

جستجوی زیرنویس فارسی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود با کیفیت BluRay 1080p ریلیز RARBG

| لینک مستقیم |

جستجوی زیرنویس فارسی

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود پیش نمایش فیلم با دو کیفیت متفاوت

نسخه کم حجم : | لینک مستقیم |

نسخه حجم بالا : | لینک مستقیم |

دانلود فیلم SWAT Firefight 2011Gifted

 

فیلم با استعداد Gifted 2017 یک فیلم کمدی درام آمریکایی محصول سال ۲۰۱۷ به کارگردانی مارک وب و نوشته شده توسط تام فلین است. ستارگانی چون کریس ایوانز، مکینا گریس، لینزی دانکن، جنی اسلیت و اوکتاویا اسپنسر در این فیلم ایفای نقش می کنند. این فیلم در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۱۷ توسط Fox Lightlight Pictures منتشر شد و ۴۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت.

در فیلم با استعداد Gifted 2017 در یک شهر کوچک نزدیک تامپا، فلوریدا، مری ادلر هفت ساله با عمو و عملاً سرپرست خود، فرانک زندگی می کند. بهترین دوست او همسایه ۴۰ ساله اش، روبرتا است. در اولین روز از کلاس اول، او استعداد ریاضی قابل توجهی را نشان می دهد که معلم او، بانی استیونسون را تحت تأثیر قرار می دهد. آنجا، با وجود تحقیر اولیه او برای کودکان متوسط سن او و خستگی او با کار کلاسی شان، معلم شروع به پیوند با آنها می کند وقتی او گربه یک چشم خود، فرد، را برای برای نشان دادن و گفتن و بعد دفاع یک همکلاسی از یک پسر قلدر می آورد. به مری یک بورس تحصیلی برای مدرسه خصوصی برای کودکان با استعداد پیشنهاد می شود. با این حال، فرانک آن را از بین می برد. بر اساس تجارب خانواده اش با مدارس مشابه، او می ترسد مری در دوران کودکی “عادی” شانس نداشته باشد.

اگر از علاقه مندان این سبک فیلم های درام و کمدی هستید به شما پیشنهاد می کنیم این فیلم زیبا را از سایت نامیا دانلود به راحتی دریافت نمایید.

انتشار اولیه: ۷ آوریل ۲۰۱۷ (ایالات متحده آمریکا)
کارگردان: مارک وب
باکس آفیس: ۴۲٫۸ میلیون دلار
بودجه: ۷ میلیون دلار
فیلمنامه: تام فلین

دانـــــلود عمومی

دانـــــلود کاربران مخابرات کرمانشاه

صفحه 23 از 1,359
»...10 قبلی 19202122232425262728 بعدی 304050...«